3

گریه کنم یا نکنم حرف  بزنم یا نزنم

 من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم 

با این سوال بی جواب پناه به ایینه میبرم

 خیره به تصویر ه خودم می پرسم  از کی بگذرم

 

یه سوی این قصه تویی

یه سوی این قصه منم

بسته به هم وجودمون

توبشکنی من میشکنم

نه از تو می شه دل برید

نه با تو می شه دل سپرد

 نه عاشق تو میشه بود

نه فارغ از تو میشه موند

هجوم بن بست و ببین

هم پشت سر هم روبرو

راه فرار با تو کجاست

من از تو می پرسم بگو

به نظر شما  با این اهنگ خالی می شم

بی نهایت

بن بست این عشق و بین

هم پشت سر هم روبرو

راه سفر با تو کجاست

من از تو می پرسم بگو

 

منم تو یه بن بستم

 

از شکاک بودنمه یا واقعی نمی دونم

/ 0 نظر / 5 بازدید