چرا باید عنوان گذاشت

سرم باز درد میکنه من در حال حاضر منتظرم تا یه ساعت دیگه بیاد

یه نگاهی به گذشته کردم به نوشتهای قبلی

چه قدر متنفرم از خودم  واقعا که چه قدر احمق و ساده بودم

سرم در حال ترکیدن

 

چه قدر عذاب کشیدم و فقط گوشه ای از اون رو ثبت کردم

و حالا  معنی زندگی رو می فهمم ولی راه بس طولانی هنوز پیش رو دارم برام دعا کنید

خوشگل خانمم هم داره باز طبق معمول k2رو تماشا میکنه و اونم منتظر که بابایی ازمشهد بیاد

خدار و شکر خیالم جمع ه که پیش اون نیست

/ 0 نظر / 6 بازدید