تشکر

با خوندن این نظرها واقعا ارامش میگیرم

عزیز دل ..سلام ..بخبخش این روز ها کم میام ..منم خیلی گرفتارم ..می دونی زندگی هیچ کس زیبا نیست ..فقط زیبایی هارو باید ببنی و واسه خودت سرگرمی درست کنی ...

ببین همسرت الان میدونه که تو میدونی ..می تونست راحت به تو بگه  از زندگی من برو بیرون ..من یکی دیگه رو دوست دارم ...ولی نگفت ..این یعنی اینکه تورو می خواد ..دوست داره و دیگه هم اونو نیم خواد .ولی تو نباید کلافش کنی ..یه کاری نکنی که بفرسش تو بغل اون زنه ..اون زنه هم همینو می خواد ..دیقیقا همینو می خواد ..به تو تلفن می زنه اعصابتو خورد می کنه که تو به اون بگی زنتو جمع کن ..شوهرتم هم بهش زنگ بزنه و اون وقته که خودش همه حیله های زنانه شو بکار می بره برای جذب همسرت ..ببین مرد های پیغمبر نیستن ..مردن حس دارن ..دل دارن ..نباید یه کاری کنی که همسرت بره به طرفش ..اونم همینو می خواد ..بهترین کار اینه که از زندگیت از ذهنت حذفش کنی ..برو دنبال کار ..واسه خودت سرگرمی پیدا کن ...بزارفکرت با این زن مشغول نشه ..شوهرتم هم ببینه زندگیش ارومه تو خوشحالی خوشحال می شه و دیگه طرفش نمیره ..مطمئن باش ...

ولی تورو خدا الان که دیگه برگشته دیگه ادیتش نکن ..الان منتطر یه تلنگره که باز برگرده ..سعی کن خیلی اروم باشی ...دیگه بروش نیار ..اجازه بده منارت حس ارامش کنه

 

هیچکس از صبر کردن ضرر نکرده.ایمان دارم بهترین ها در انتظارت.ایمان دارم اشیونتون باز گرم میشه.لطفا به خودت احساس گناه نده.من با یه جلسه آشنای دارم به نام قطع وابستگی -زنانی هستند که مشکل شمارو دارند اگر خواستین بهتون اطلاع رسانی می کنم زمان و مکانش رو

/ 0 نظر / 12 بازدید