ندارم فکری ندارم

من می خوام دوباره چرت و پرتامو بزارم اینجا می بینم بعد این مدت نه شوهرم رفته نه از دست دادمش خودم خودمو ازدست دادم خودم خودم و باختم من به موجودیت به انسان بودنم پشت پا زدم من غرورم هویتم من زن بودن م رو بردم زیر سوال با توجهه بیش از حدم به اون وبی توجهی به خودمم دلم می خواد تغییر کنم یه تغییر اساسی بعد۸ سال عاشقی رو بزارم کنار بودن یا نبودنش یکی باشه خسته شدم از این عاشق بودن  خسته ام خودم چی  چه کنم چه کنم چه کنم

/ 0 نظر / 10 بازدید