9

این ۵ یا ۶ جایی که فارس  ی وا   ن  ومیگیرم وبعد ق...

اما فعلا تکرارییه موضوع چیه نمی دونم

الان مثل   بی   ب ی س ی  تو یو ت ل ست

دیشب خیلی خوب  بود دیگه باهاش کنار اومدم

 یه راز که علاقه ای به کشفش ندارم

خدا بزرگه

 

/ 0 نظر / 6 بازدید