5

سلام

همه چی ارومه من چه قدر خوشبختم این چه قدر خوبه که

اهنگ قشنگیه البته برای من

نمیدونم خواننده اش کیه

بچه ها دوست دارند  و مدام گوش میدند ما هم خوشمون اومد

دیروز همه چی خوب بود نه اینکه بگم مشکلی داشتم نه

فقط دلم هوای بابامو کرده بود اون قدر که داشتم خفه میشدم

با علی ساعت 3 حرکت کردیم  سمت مزار بابام که یه نیم ساعت راهه

 وسطش هم علی یه چند تا کار داشت تا رفتیم  برسیم 4 شد ومن تو این فاصله واقعا داشتم خفه میشدم

هی جلوی اشکامو میگرفت علی بدبخت هم هی میگفت من و حلال کن  من و ببخش  ای بابا هر چی میگفتم عزیزم اگه نبخشیده بودم که باهات نمی موندم این دل گرفتگی اصلا ربطی به تو نداره

فقط دلم خیلی میخواست الان بابام بود یه دل سیر بغلش میکردم بوسش میکردم میبوییدمش اونم غر غر میکرد که بزرگ شدی خجالت بکش ...

بابای گلم

سر قبر که رسیدم خودش گفت اول تو  برو  بعد  من بیام

گلم تو ماشین خواب رفته بود

منم رفتم

هنوز نرسیده این اشکها بود که مثل ابر بهار میومد هر چی سعی میکردم جلوی ادمها ابرو داری کنم نمیشد خدارو شکرخلوت بود

یه اقایی بود که همیشه اون دورو ور هست تک تک قبرها رو فاتحه میخوند

با عصا دو سه تا میزد رو قبر ها هی میگفت نمیدونم بلند شید زیر لب یه چیزهایی میگفت وبعد فاتحه و دعا و بازقبر بعدی

منم نشستم پایین قبر بابام و یه دل سیرگریه کردم گریه که نه هق هق هق

هی قربون صدقه اش رفتم اخر سرمو گذاشتم روی قبرو گریه گریه قبرش و لمس میکردم میگفتم من و ببخش حلالم کن

بیا به خوابم دلم تنگه عکسشو که روی قبربود هی پاک میکردم و میبوسیدم اما حیف که بلند نشد بغلم کنه بوسم کنه بگه بابا جون گریه نکن تو همه ارزومی  تو دختر سوگلی منی تویی که اگه حرفی بزنی رو حرفت نمیتونم حرف بزنم همیشه میگفت اگه ازم چیزی بخوای نمیتونم نه بگم  وقتی که من زنگ میزدم برنمیداشت و وقتی میدونست چیزی میخوام که به صلاح نیست  بعد زنگ به مامانم میزد میگفت نزار زنگ بزنه نمیتونم نه بگم 

اخ قربونت برم قربون اون دلت برم قربونت برم که چه قدربرای مریضیت سختی کشیدی نذاشتی ما بفهمیم نصف عمرت قند داشتی یه جوری زندگی کردی که ما نفهمیم

بابای گلم حالا میفهمم چه فشاری روت بوده نذاشتی ما حسش کنیم حالا که تو پیچ و خم های زندگی گیر کردم بابای نازنیم

برام دعا کن

 

/ 0 نظر / 9 بازدید