1

امروز خیلی سعی کردم

اما باز تو بعضی لحظه ها خودم رو می بازم نمی تونم اون لحظه ها رو کنترل کنم

یه مدت اول خوبه میگم نه نکن اما نمی دونم ناخوداگاه مثل یه کار که اگه  انجامش ندی تو رو میخوره میخوره تا انجام بدی مثل یه عادت.....

اما بعد از ظهر دلنشین بود هر چند اخرش گند زدم باز رفتم تو فاز خودم

می دونی خودم مقصرم  خودم باید عوض بشم خودم باید  خودم رو داشته باشم خودم خود ..خودم کجاست چیه چرا نمی تونم کنترلش کنم چرا نمی تونم منطقی باشم درست رفتا ر کنم چرا

خودم خودم و خورد میکنه  مسخره است ....

یه مطلب خوندم از مطلب های گذشته میبینم اون همین جور به این کاراش ادامه داده من همینطور هی حرص خوردم  وهیچ کارن کردم با لاخره  اخرش چی میشه خد

/ 0 نظر / 6 بازدید