11

وا

مگه مسخره  اند

دو ساعت داشتم مینوشتم چی شد رفت صفحه اول

حتی یه ذره اش هم سیو نشده

وافعا که

 الان خیلی ناامیدم نه اینکه همه جوره کوتاه اومدم 

یه ذره مخالفت میکنم سریع قهر میکنه

نمیدونم خودش میگه نه ولی می ترسم باز با  اون دیوونه روانی که مثل  نفهم ها مدام زنگ میزنه مسج میده هرچند که از این ور خبری نیست  ارتباط برقرار کنه

خسته ام این مشکلات رو حتی به خواب هم نمیدیدم

خدا یا پناه بر تو امیدم تویی دارو ندارم تویی

 به من کمک کن چرا باید همیشه حرف حرف اون باشه خوب منم ادمم  چه کنم نمی تونم که خفه شم هیچی نگم

من خیلی ضعیفم میدونم ای خدای مهربون جرات هیچ کاری رو ندارم هیچی خیلی خسته ام خیلی خسته ام کلافه ام

 چه کنم می دونم که تحمل ندارم اگه اون برنامه ها از نو شروع بشه چی

میدونی که تحمل جدایی رو هم ندارم

چون هر وقت قهر کرده من ناز کشیدم تا یکمی میگم بالای چشت ابرو فوری قهر میکنه  بعد اون وقت میگه زندگی برای اون سخته

 سخت بوده که رفته این کارو کرده 

چرا باید اعتقاداتم اون قدر زیاد باشه که من این کاره نباشم  می دونم که نمی تونم

خدای مهربون  همیشه همه جا کمکم بودی فریاد رسم بودی پناهم بودی به فریادم برس که منم ادم سابق نباشم منم بتونم کمی مخالفت کنم

خدایا کمکم کن که دیگه سایه اون زن روی زندگیم نیافته دیگه هیچ وقت تکرار نشه به خاطر بچم به خاطر زندگیم 

میدونم ادم ضعیفی هستم اما تو کمکم کن  من وببخش اگه بد اخلاقم اگه عوضی ام اگه بدم

ببخش کمکم کن خودت کمکم کن این مشکل رو هم کمک کن حل بشه  باز زندگیمون رنگ بگیره شکل بگیره ای خدا پناه بر تو  به امید تو صبرم رو بیشتر کن

    چه کنم خودت یه راهی پیشمون بزار چه کنم

پناه برتو از شر همه بدی ها

از شر شیطون وسوسه هاش از شر همه دشمنی ها 

به امید تو

کلا قاطیم

چرا بی خودی مثل یه عادت

 شاید دنبال بهانه میگردم

یا شاید ...

نمیدونم

 

/ 0 نظر / 7 بازدید