هروقت گذری تو وب تو دفتر خاطراتم گذشته رو مرور میکنم می بینم چه قدر خر  هستم چه قدر من ساده ام    م م م م  م

خیلی به توان بی نهایت

باز سرم درد میکنه

 الان از همه چی مطمئنم اما بازم توکل بر خدا خدا یا 

خیالم جمع جمع

بازم نمیدونم

نمی دونم

می خونم و میفهمم که چه قدر ساده باورم

خیلی ساده ام همیشه ادمهایی که باهام روبرو میشن

به یه چشم نگاه میکنم

مثل خودم راست میگن مثل خودم حتی  عرضه گفتن  یه دروغ ساده رو ندارند

اما 

http://zanazad.blogfa.com/8707.aspx

الان که داشتم مهر  87 رو میخوندم از دست خودم سرم سوت کشید

ادم چه قدر به یه نفر میتونه اعتماد داشته باشه

چه قدر می تونه اون ادم براش عزیز باشه که همه حرفاشو باور کنه

لعنت بر امثال 

... خدا حقتون رو بده ببنید اونچه که سر دیگری اوردید

لعنت بر شما ها 

همه شما واگذارید به خدا

از جمله تو  ا ع ظ م

/ 0 نظر / 8 بازدید