دیوونگی هام

با تو من شکوه ها دارم از جفای تو

هر جفا هر ستم می کشم برای تو

راز دل  کجابرم پیش کس چرا برم

از تو هر شکایتی کنم با خدای تو

اه اه اه

اه اه   ای گل ازعهدت چه گویم

گویم  از  چه گل  چون جویم

اه اه اه            درد پنهان با که گویم

راضیم من با رضای تو

راضیم من با رضای تو

 

اه اه      یاد تو

هرگز از خاطرم کی رود

رفتی وبا تو امید من

هر کجا

همچنان سایه در پی رود

 

راز دل  کجابرم پیش کس چرا برم

از تو هر شکایتی کنم با خدای تو

/ 0 نظر / 10 بازدید